De tocht fan 2014


De tocht fan 2014 hat al west. De start wie op 20-06-2014 om 06:00 oere yn Heech. Der diene 2 boaten oan mei. Gjin inkelde boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2014.


In hardstikkene goed doel Recreatieschap Marrekrite Repko Snits foar al jo sportprizen Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Warkumer ierdewurk Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker